Gävle slott är ett slott beläget på södra sidan om Gavleån, vid Slottstorget i Gävle i Gästrikland. Det är idag residens för landshövdingen i Gävleborgs län.

Slottet byggdes ursprungligen på 1580-talet men hade då ett helt annat utseende än nu. Vid en brand 1727 förstördes slottet. Det renoverades på 1740-talet och fick då dess nuvarande utseende.
Under åren 1988 till 1990 genomfördes en fasadrenovering av slottet som i och med den återfick sitt 1740-talsutseende. Putsen rengjordes från senare tiders material och lagades och målades därefter med kalkbruk och kalkfärg. Snickerier, smide och plåt rengjordes och målades med linoljefärg.
Mer info om slottet på Länstyrelsens sida.

- Annons -